Projekt byl finančně podpořen z Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016 Výše finanční podpory 25 800 Kč.